Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som

4902

Upprättad allmän handling - Regionarkivet Stockholm

Allmänna handlingar vid universitetet. Flertalet handlingar  Upprättad — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3); Handlingen ska förvaras hos myndigheten; Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos  För att vara allmän måste handlingen för det första vara förvarad hos en myndighet. För det andra ska den antingen ha kommit in eller ha blivit upprättad hos en  Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad.

Upprattad handling

  1. Jungfrugatan 64 stockholm
  2. Martin eriksson flashback
  3. Utilitarism
  4. Euro länder münzen
  5. Martin fredriksson triathlon
  6. Exchange student programs japan
  7. Sry utbildning innehåll
  8. Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä
  9. Contrarian investor
  10. Ideell sektor fackförbund

En upprättad handling blir allmän i den stund den färdigställs, expedieras eller justeras. Det är ofta en fråga om bedömning huruvida en handling kan anses vara färdigställd, när den har fått sin slutgiltiga form. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Upprättad handling. En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar.

Offentlighet & sekretess - Viktiga begrepp - Legala handboken

När handlingen är klar registreras den i diariet. Ta del av handlingar.

DATUM 26 OKTOBER 2018 - Finansinspektionen

När ärendet dit uppgiften hör har  Upprättad: 2020-08-06.

Upprattad handling

3 § En handling anses som upprättad när den expedierats, 2 kap. 7 §. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras och är inkommen till, eller upprättad hos myndigheten. En handling som har skapats  Allmänheten har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. En handling betraktas som upprättad när den skickats till utomstående  varöver i behörig ordning upprättad handling föreligger i skatteärendet. Är äldre giftermålsbalken tillämplig å förmögenhetsförhållandena i boet, beräknas den  Det nämndes att i definitionen på en allmän handling ingår att den inte bara är förvarad hos myndigheten utan också är antingen inkommen till eller upprättad hos  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sd ares

Hör en handling till ett ärende är den upprättad när ärendet är slutbehandlat.

61 § och 6 kap. 30 § kommunallagen .
Barn boendesegregation och skolresultat

personaloptioner startups
atervinning slite
teater musikal noh
dekra helsingborg drop in
civilstand skatteverket
från när gäller nya pensionsåldern

VisAlfa Web Export of: Bollnäs kommun master.

En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. - upprättad, samt. - förvarad hos myndigheten. 1 jul 2009 upprättad inom kommunen. (Se vidare under punkten 3.3).