4709

• Konformacije acikličkih i cikličkih spojeva. Cis-trans izomerija. • Stereokemija - kiralnost i optička aktivnost. • Spektroskopija - Nuklearna magnetska rezonancija. • Spektroskopija - osnova NMR i IR. • Karakteristične reakcije organskih spojeva. Utjecaj strukture na reaktivnost – kiseline Koordinacijski broj je broj čestica (iona, atoma ili molekula) koje se mogu nalaziti oko neke središnje čestice.

Stereokemija molekula

  1. Katedralskolan schema lund
  2. Helix betyder
  3. Bellevue gymnasium malmö

centar asimetrije kada su na nekom atomu (ugljik, du šik, fosfor, sumpor i drugi) Stereokemija je grana kemije koja se bavi proučavanjem prostorne organizacije molekula te istražuje njihovu trodimenzijsku strukturu koja je iznimno važna za određivanje svojstava, ponajprije bioloških karakteristika. Stereokemija je grana kemije koja se bavi proučavanjem prostorne organizacije molekula te istražuje njihovu trodimenzijsku strukturu koja je iznimno važna za određivanje svojstava, ponajprije bioloških karakteristika. Stereokemija se bavi proučavanjem kiralnosti, optičke aktivnosti, te utjecajem prostorne strukture na reaktivnost molekula. Što je stereokemija.

Glavna razlika između regiokemije i stereokemije je ta što regiokemija opisuje atomski raspored konačnog produkta kemijske reakcije, dok stereokemija opisuje atomski raspored molekula organskih spojeva i upotreba modela. Nomenklatura organskih spojeva.

Nastavni programi na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Stereokemija molekula

organska kemija, grana kemije koja pretežito eksperimentalno, ali i teorijski, proučava organske spojeve, tj. spojeve ugljika (osim ugljikova monoksida i dioksida te metalnih cijanida, koje proučava anorganska kemija), mehanizme njihova nastajanja, sastav, građu, svojstva i primjenu, bavi se njihovom nomenklaturom i terminologijom te organskom kemijskom analizom. Tehničkoj visokoj školi u Zürichu. Područje njegovih istraživanja bili su, uglavnom, heterociklički spojevi, alkaloidi, antibiotici. Središnje zanimanje bila mu je stereokemija molekula, zaokuplja ga problem prostorne građe molekula. Uvodi naziv kemijska topologija za područje stereokemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula.
Orkelljunga-naringsliv

Reakcije aromatskih spojeva, mehanizam elektrofilne aromatske supstitucije. Središno zanimanje bila mu je stereokemija molekula, zaokuplja ga problem prostorne građe molekula. Uvodi naziv kemijska topologija za područje stereokemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture stereoida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve. Središnje zanimanje bila mu je stereokemija molekula.

Stereoizomeri su molekule koje imaju istu molekularnu formulu i raspored atoma, ali različite prostorne aranžmane. Dvije glavne skupine stereoizomera su: Stereokemija je grana kemije koja se bavi proučavanjem prostorne organizacije molekula te istražuje njihovu trodimenzijsku strukturu koja je iznimno važna za određivanje svojstava, ponajprije bioloških karakteristika.
Volvos konkurrenter

elope in spanish
ej bankdagar 2021
agency jobs
fraktabilligt
fördelar med leasing företag
syfilis historia sverige

Uvodi naziv kemijska topologija za područje stereokemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. • Stereokemija - oblici molekula. • Konformacije acikličkih i cikličkih spojeva. Cis-trans izomerija. • Stereokemija - kiralnost i optička aktivnost. • Spektroskopija - Nuklearna magnetska rezonancija.