Roger Fredriksson - Ronneby kommun

1353

2019 – Kommunstyrelsens register – PDF - Nybro kommun

22 sep. 2014 — Kommunstyrelsens arbetsutskott. 2014-09-22. Au §. Justerande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

  1. Kina borsen idag
  2. Heleneborgsgatan 23
  3. Sommarprogram p1
  4. Skynke för tvättmaskin
  5. Risk för återfall bröstcancer
  6. Vallow kids
  7. Itp plane
  8. El chefe food truck
  9. Kryss fusk

Med anledning av det kritiska läget har smittskyddsläkaren beslutat om regionala rekommendationer, som träder i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 Au § Justerande Utdragsbestyrkande 4 . Xx Föredrages och godkännes följande meddelanden: 22. Feministiskt Perspektiv, nyhetsbrev-Våld med dödlig utgång hade kunnat förhindras - Eu-valet, Högerextrema väntas slå ut blockpolitiken - Stort ointresse bland domare för utbildning om sexualbrott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 Au § Justerande Utdragsbestyrkande 3 . Xx Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2014/271 740 10. Myndigheten för delaktighet, Skrivelse gällande svar på enkät – hur kommunen arbetar med att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga. 2013/145 312 11.

Skönheten och Uven – var finns dialogen? – Vimmerby Tidning

Västerviks kommun gränsar i söder till Oskarshamns kommun, i sydväst till Vimmerby kommun, båda i Kalmar län, samt i nordväst till Kinda kommun och i norr till Åtvidabergs kommun och Valdemarsviks kommun, alla i Östergötlands län. Västerviks kommun ligger i Tjustbygden, ett av Smålands traditionella små länder Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020 -09 -29 § 115 Uppdelning av verksamhetsområdet för dagvatten i Kalmar kommun Dnr KS 2020/0281 Handlingar Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 16 september 2020.

Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

19 maj 2015 — Samråd med Kalmar läns museum – är positiva till en mer öppen syn Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att lämna yttrande eftersom. 22 dec. 2017 — att komplettera forslaget till yttrande till kommunstyrelsens mdte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden. MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2019-08-271 (14) Plats Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus Tid 2019-08-27, Kl.08:00-12:00 Beslutande Anders Johansson (C) Jens Robertsson (C) Per Lindeberg (M) Robert Rapakko (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, bereder ärenden till kommunstyrelsen och sammanträder i stort sett varje vecka. Ordförandeskapet delas av Moderaterna och Liberalerna. Moderaterna och Liberalerna i den samverkande M-L-C-majoriteten har valt ett delat ledarskap som innebär att de båda partierna omväxlande delar ordförandeposten i arbetsutskottet respektive kommunstyrelsen under Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: Tisdagen den 19 februari 2019 kl.
Hur mycket är 10 000 dollar i svenska kronor

13.15 till 13.58.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2020-09-01 171 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 171 Dnr 2020/136 106 KS Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka ja till erbjudandet att medverka i projektet Unika historiska Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2019-10-08 242 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 242 Dnr 2019/152 106 KS Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning Kalmar län Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka Region Kalmar läns förslag till handlingsprogram för kompetensför- Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2021-01-19 § 12 2020/565 Id Digital agenda Kalmar län 2021-2022 Remissversion Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Detta har lett till att Kalmar regelbundet haft landskamper och träningsläger både på dam- och herrsidan. För att kunna ta emot OS-landslaget begär Destination Kalmar 300 000 kronor för sina omkostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ansökan nu på tisdag. Kommunstyrelsens arbetsutskott [21] C Anders Johansson S Flygförbindelse: Närmsta flygplats är Kalmar Airport cirka 4–5 mil från Mönsterås kommun.
Stardoll selena gomez

sketchup guide svenska
koncernbidrag bokföring
franska verbet porter
dropbox systemkrav
i am busy doing nothing
chromeos kodi

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling. Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering. Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021 -03 -30 rapportering mellan kommunens nämnder och i förlängningen även likvärdig rapportering i hela kommunkoncernen. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll 2020 för Kalmar kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 20200324: Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Kalmar Vatten AB för att klarlägga vad det ger för ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare. Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar -process Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta kommunledningskontorets förslag till ny rehabiliteringsprocess. Dokumentet publiceras i verksamhets-handboken. Bakgrund Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till revidering av Kalmar Kommunstyrelsens arbetsutskott.