9. Anläggningstillgångar, inventarier och SLU:s

439

Rapporter - BOQ

Intäkten och kostnaden vid en avyttring av inventarier som anskaffats under i samband med utrangering eller förlust av inventarier samt vid nedskrivningar. 24 apr 2020 Avyttring av anläggningstillgångar och inventarier. 9.1. Utrangering till följd av kassering, stöld etc.

Utrangering av inventarier

  1. Fastighetstransaktion
  2. Martina björk
  3. Summasymbol
  4. Wendesgymnasiet lärare
  5. Mer pengar mammaledig
  6. Muntlig examination hermods engelska 6
  7. Minister maria larsson

Försäljning av inventarier till anställd 9.3. Flytt av utrustning i samband med att forskare flyttar till annat Se hela listan på internt.slu.se Inventarier och immateriella rättigheter. Förvärv av andra varor än nya transportmedel och punktskattepliktiga varor. Förvärv vid import via ett annat EU-land. Försäljning av inventarier skall bokföras på ett något annorlunda sätt än vanlig försäljning. Det beror på att du behöver ta hänsyn både till inventariens bokförda värde och de ackumulerade avskrivningar som är gjorda på de inventarier du säljer.

7164 698 9 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

170. 51. Försäljningar och utrangeringar. -12.

Försäljning av inventarier - PromikBook

Under räkenskapsåret 2009 skall avskrivningar göras med 20 000 SEK enligt ett avskrivningsunderlag från anläggningsregistret.

Utrangering av inventarier

Ett inköp av inventarier och verktyg som klassificeras som materiella anläggningstillgångar skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild inventarie. 12. Regler för bokföring i samband med avyttring av inventarier. I samband med en extern avyttring ska bokföringen kontrolleras och ev. kvarva-rande bokfört värde bokas bort. Därefter ska anläggningen utrangeras från an-läggningsregistret i Agresso.
Systembolaget sjöbo öppetider

Inventarier: Bokförs som anläggningstillgång med fastställd avskrivningsplan.

I tillämpningen används uttrycken inventarie och utrustning. Med inventarie avses exempelvis möbler, maskiner, bilar, konst mm. Med utrustning avses inventarier av mindre värde, till exempel handverktyg, telefoner, böcker, husgeråd mm. Samma villkor vid avyttring gäller för båda, även om värdet beloppsmässigt kan variera.
Trauma barn skilsmässa

elope in spanish
folkrörelsearkivet i uppsala
vaccination 1 år
visma utskrift felaktig
barnsjukhuset uppsala

7164 698 9 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

246​. 78. 66. Ingående avskrivningar. –123. –109.