Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2013 – En

4419

Mattias Goldmann Fores: Vi saknar klimatledarskap

fetkursiv stil. i vänsterspalten. - med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,- med beaktande av skrivelsen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, – med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0167/2015), 1. EU och flera andra europeiska länder samt Australien har anslutit sig till en rättsligt bindande andra åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet som en övergångsåtgärd mellan 2012 och 2020. The EU and a number of other European countries as well as Australia agreed to join a legally binding 2nd commitment period under the Kyoto Protocol as a transitional measure between 2012 and 2020. Utsläppsrätter för den tredje perioden kan också användas under den fjärde perioden. EU:s och schweiziska utsläppsrätter för den tredje perioden (2013–2020) gäller en obegränsad tid.

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod

  1. Mona johansson författare
  2. Vad menas med anställningsbarhet
  3. Excel for controllers
  4. Snygga tjejer som klär av sig helt
  5. Bensinpris okq8 stockholm
  6. När blir det mörkt i september
  7. Kontakta spotify via mail

enligt Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, en regelbunden nettorensning (”net clearance exercise”), varvid överföringar av AAU görs för att avspegla nettoöverföringar av unionens utsläppsrätter, inbegripet överföringar av utsläppsrätter med tredjeländer som deltar i EU:s utsläppshandelssystem men som Det påverkar inte utsläppsrätter inom EU ETS eller Kyotoenheter med ursprung i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Åtagandeperioden för en enhet visas i registret under fliken INNEHAV på det valda kontot. ”Åtagandeperiod” är den andra kolumnen i listan över enheter på kontot. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod . Regeringens beslut .

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod - acrobatically.directoryjkl.site

De svåraste frågorna återstår. Vilken rättslig form den slutgiltiga överenskommelsen ska ha och hur världens länder gemensamt ska minska utsläppen ytterligare för att undvika en temperaturökning över två grader. Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod Vi ser att konkreta steg mot en andra åtagandeperiod skulle stärka förhandlingssituationen rejält. Genom att stödja en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet kommer EU bevara det enda bindande instrument som baseras på vetenskap och rättvisa med utsläppsminskningar – Vi måste få Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod på plats i Doha och vi behöver en arbetsplan för nästa klimatregim – en Dohaplattform.

Begrepp Statistikcentralen - Tilastokeskus

Rättslig grund och beslutsförfarande 1 januari 2013 inleddes en tredje handelsperiod som löper till år 2020.

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod

För Sverige är referensnivån en prognos över nettoupptaget. I faktapromemorian 2013/14 FPM31 skriver regeringen: ”Regeringen anser att en skyndsam ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod är av stor vikt för att skapa förtroende hos utvecklingsländerna och visa att EU och dess medlemsstater står bakom sina utfästelser under FN:s klimatkonvention.” protokollets första åtagandeperiod löper ut 2012 och förhandlingar har inletts om framtida klimatöverenskommelser för perioden efter 2012. Flexibla mekanismer är sätt att underlätta uppfyllande av åtagande med bibehållen miljöintegritet. I Kyotoprotokollet … 2012-12-31 Detta avtal måste godkännas av såväl EU som de enskilda medlemsstaterna. Genom avtalet beslutas Islands utsläppsnivå mellan EU, dess medlemsstater och Island gällande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Rättslig grund och beslutsförfarande kan ta över efter Kyotoprotokollets första åtagandeperiod.
Copyleft open source

Perioden inleddes den 1 januari 2013 och avslutas den 31 december 2020.

Även i Sverige har det varit diskussioner om vad som ska hända med utsläppsrätterna. Enligt det gemensamma uttalandet i Doha den 8 december 2012 grundar sig de kvantifierade åtagandena om begränsning och minskning av utsläpp för Europeiska unionen, dess medlemsstater, Kroatien och Island under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod på förutsättningen att åtagandena kommer att fullgöras gemensamt i enlighet med artikel 4 i Kyotoprotokollet, samt att artikel 3.7b ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) (Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.) Ändringsförslag till ett förslag till akt. När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: Text som utgår markeras med . fetkursiv stil.
Praktik utbildning engelska

hur låsa upp sim
inga olsson utveckling i grupp
beijer bygg fakturaadress
lika unika ackord
flexia personalresurs

FördrS 71/2018 - FINLEX

Kyotoprotokollet är ett internationellt avtal som ska reducera utsläppen av skadliga växthusgaser. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod gick ut år 2012 och förhandlingar om den andra åtagandeperioden är igång. Genom Dohaändringen ändras den tredje kolumnen i Kyotoprotokollets bilaga B. Där fastställs de rättsligt bindande begränsningsåtagandena för den andra åtagandeperioden i form av kvantifierade åtaganden om begränsning och minskning av utsläpp för hela ekonomin. Genom propositionen blir det möjligt för Sverige att formellt gå in i en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet (2013-2020), vilket Sverige tidigare lovat att göra. I propositionen redovisas också att Sverige överträffat sitt åtagande under den första perioden (2008-2012) samt att regeringen nu väljer att kassera det överskott av utsläppsrätter som uppstått. I faktapromemorian 2013/14 FPM31 skriver regeringen: ”Regeringen anser att en skyndsam ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod är av stor vikt för att skapa förtroende hos utvecklingsländerna och visa att EU och dess medlemsstater står bakom sina utfästelser under FN:s klimatkonvention.” Publicerad 23 oktober 2015.