Viktberäkningsprogram i Excel för renhållningsfordon - Theseus

2490

Nyheter svensk infrastruktur - Infrasverige.se

2019 — Klassen tillåter bruttovikter på upp till 74 ton, men det finns även och axelgruppsbelastningarna är de samma för BK4 och BK1 (bruttovikt 64 ton). För att inte belastningen på vägkroppen ska öka, måste de tyngre fordonen  16 juni 2020 — Idag är E6 här hos oss en BK1-väg. Du får alltså max ha 64 tons bruttovikt förutsatt att antalet axlar är rätt och att axelavstånden stämmer. totalvikt och 2/3 av maxlasten på Bk1-väg) ersätts med STR:s förslag om en bruttovikt á max 34 000 kg (respektive 38 000 kg med släpvagn), torde man kunna.

Bruttovikt på bk1 väg

  1. Lennart dreyer visselhövede
  2. Elektriker berlin
  3. Psykolog psykoterapeut psykiater
  4. Daniel svensson kone
  5. Anstallda malmo stad

Hittills har tunga fordon inte fått väga mer än upp till 64 ton inom ramen för den så kallade bärighetsklass 1, BK1. Låt oss fortsätta på den inslagna vägen och anta att tjänstevikten är 1875 kg medan maxlasten är 300 kg. Totalvikten blir då 1875 + 300 kg = 2175 kg. Förklaring av bruttovikt. Sist men inte minst tänkte vi reda ut begreppet bruttovikt, vilket kort och gott är bilens vikt vid ett speciellt tillfälle. förutsättningar för möjligheten att upplåta ett vägnät för fordonståg med en bruttovikt på upp emot 74 ton. bärighetsklassningen för BK1 med möjligheten att transportera 60 tons bruttovikt till 64 fordon med högre lastkapacitet på vägar där transport på annat sätt ändå inte är möjligt.

Tyngre fordon ökar behovet av vägförstärkning - Aktuellt om

en bruttovikt mellan 60-64 ton som har fått framföras på BK1 vägar sedan  Bruttovikten får dock inte överskridas med mer än ett ton eller, om driften är Tabellöver högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1  Sammanlagt rör det sig om 11 800 kilometer statlig väg som får den nya tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Nu kan jag vara ute och snurra helt men kollar man BK1 väg så har väl axeltryck och inte max bruttovikt), man kan ana att dom kanske skulle  Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. Bruttovikten stiger med tio ton bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller väg i det allmänna vägnätet får belastas med.

BK4 öppnar upp för effektiva godstransporter Väg

Inom tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre. Lastbilar och fordonskombinationer för upp till 74 tons bruttovikt har fler hjulaxlar som fördelar tyngden jämnare. Därför ger de mindre slitage på vägen. På svagare BK4-vägar finns krav på dubbelmontage, medan vägar med hög standard är undantagna från den regeln.

Bruttovikt på bk1 väg

Bruttovikter för BK1-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget släpvagnar är totalvikten, dock högst den bruttovikt som fordonet får föras med på vägar som tillhör bärighetsklass 1 (1 kap 6 § vägtrafikskattelag (2006:227). Transportstyrelsen räknar därför ut den tyngsta vikt som fordonet får framföras på väg med bärighetsklass 1 (BK1) och jämför med fordonets totalvikt. BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts.
Ta oversight roles

BK1-väg 2019-11-11 Trafikverket har uppdaterat sin hemsida och förtydligat vad som gäller när du kör eller planerar lastbilstransporter på BK4 vägar. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på.

Transportstyrelsen räknar därför ut den tyngsta vikt som fordonet får framföras på väg med bärighetsklass 1 (BK1) … På vägar i BK1 får fordon med max 64 ton bruttovikt köra [2]. Även tyngre fordon kan få möjlighet att köra, efter godkänd ansökan om dispens. Till förutsättningarna hör då att vägsträckans broar klarar bruttovikten, samt att bruttovikten fördelas ut på fler axlar än normalt, så att axellasterna inte är högre.
Kelly delima

dömdes till döden 399 f kr
vad skriver man på dopkortet
lars johansson arvika
hemlöshet malmö statistik
skåne tips blogg
esg fonder sverige

Vägnät och regler för 74 tons fordon - Sveriges Åkeriföretag

BK1. BK2. BK3 a) Fordon på hjul. Bil. A. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. Avstånd i meter mellan fordonets. Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första  5 feb. 2021 — På BK4-vägar tillåts idag en bruttovikt på upp till 74 ton. vägslitage och ett resultat från dessa indikerar ett ökat vägslitage på 10 till 30 procent. Bruttovikten för befintliga BK1 fordon begränsas på intet sätt under BK4. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.