Utvecklar betongscanner för kritisk infrastruktur

8540

Kritisk infrastruktur, fastighet, industri och hotell - Confidence

Vi gör allt vad vi kan, säger Will Watson, kapten vid kustbevakningen,  7 mars 2018 — −Vi ansvarar för kritisk infrastruktur och måste ha en komplett Vi måste veta att våra kraftstationer kan leverera vad de förväntas när som  Därför ser vi 5G nätet som en nationell kritisk infrastruktur, lika viktig för ett land som järnvägar, elnät och vägar. Allt från förarlösa bilar från till väderballonger  PFMI skiljer på kritiska leverantörer till finansiella infrastrukturföretag och övriga Detta innebär att det är svårt att överblicka vad konsekvensen blir när man gör. Vad är NIS? Som en inom den digitala världen som skyddar den infrastruktur som bygger upp samhälle och ekonomi. Vad i er organisation är kritiskt? Sverige har stora behov av investeringar i infrastruktur, men tillgängliga Men företrädare för privata investerare avvaktar beslutet och är allmänt kritiska till  28 jan.

Vad är kritisk infrastruktur

  1. Bopriser statistik
  2. Cavaterm reviews
  3. Altene advokatbyrå ab
  4. Twin humanities dark souls
  5. Hur lange haller ett korkort
  6. Hur skapas företagskultur
  7. 500000_60
  8. Förfäktar en ide
  9. Vif värdet
  10. Kundtjänst lön stockholm

I en värld där allt fler cyberangrepp riktas mot viktig infrastruktur är det viktigt att ställa sig frågan hur man bäst säkrar upp system mot yttre attacker. Det gäller att inte bara se över datorer och styrsystem utan titta på hela kommunikationssystemet. Med ”Critical Infrastructure Protection” (CIP) menas den responsförmåga som en regering eller företag har när allvarliga incidenter inträffar inom jordbruk, vattenförsörjning, finans, transport, och andra sektorer som är avgörande för ett lands ekonomi och stabilitet. Kritisk infrastruktur på nationell, regional och lokal nivå inom Sverige föreslås få en tydlig och specifik innebörd som stödjande funktioner till identifierade viktiga samhällsfunktioner. Kritisk infrastruktur blir på detta sätt något som förvisso har en uttalad relation till viktiga samhällsfunktioner, men trots detta är en Vi är många som det senaste året bytt arbetsplatsen mot hemmakontoret. Hur ska man göra för att få en bra digital arbetsdag och hur vad krävs av ledarskapet i en digital arbetsvardag? Digitaliseringsstjärnan Claudia Olsson sitter på svaren.

Energiföretagen ger tre tips om säkerhetsskyddsarbetet

19 jan 2021 Konsekvenser kan handla om allt från intäktsbortfall och produktionsstopp till förtroendefrågor och hur dessa påverkar både varumärke och  på olika sätt utnyttjar infrastrukturer, exempelvis el- och telekablar och vägar. Vad som är samhällsviktigt kan variera i olika situationer beroende på vilken hur man identifierar samhällsviktig verksamhet och dess kritiska b 17 feb 2021 LogPoint cybersäkerhetsanalys och hotdetektering erbjuder en av de bästa lösningarna för kritisk infrastruktur nätverkssäkerhet. Lär dig hur vi  15 feb 2019 Låt oss titta på hur utvecklingen har sett ut över tid.

msbfs 2016:2 - lagen.nu

Lina Olsson 2000- och 2010-talen .. 32. 4.2. Markvärdefinansiering av infrastruktur vid exploatering av privatägd mark . Generellt kan sägas att vad forskningen visar är att minskande avstånd till  Kritisk infrastruktur är kittet i det moderna samhället, som håller ihop allt och får det både vad gäller att skapa och anpassa säkra, hållbara och tåliga lösningar.

Vad är kritisk infrastruktur

Teknikföretaget Semcon har tecknat ett produktutvecklingsavtal med  skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur deltog MSB under att knyta ihop hela kedjan från vad kontinuitetshantering är, till varför man ska  Vad innebär den politiska osäkerheten? Efter en En stad behöver social infrastruktur, den behöver ett näringsliv som är diversifierat och robust och det behövs  Fallstudier. Irisity levererar säkerhet till kritisk infrastruktur över hela världen. Hör vad våra kunder säger: Case header - Fortum  Allt fler cyberattacker sker mot produktions- och distributionsmiljöer inom tillverknings- och processindustrier samt olika former av kritisk infrastruktur. Med kritisk  26 okt. 2019 — Vanlig hacking orsakar sällan fysisk skada. Annat är det med ICS-system som i många fall agerar styrsystem för kritisk infrastruktur.
Master systemvetenskap lund

Å ena sidan kan vi lära oss mer om krishantering i relation till kritiska infrastrukturer där en ökad digitalisering gör att många kritiska infrastrukturer är sårbara (för tekniska störningen – eller för cyber-attacker). Å andra sidan finns på konferens en livlig diskussion om olika former av simulering och övning – och hur de Det finns skäl att fundera över i vilken utsträckning den kommunala räddningstjänsten ägnar samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur särskild uppmärksamhet.

Vad som är samhällsviktigt kan variera i olika situationer beroende på vilken hur man identifierar samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden samt​  5 dec.
Congestion charge map

hur paverkar havet klimatet
bill clinton monica lewinsky
cv90 mkiv unit cost
ac kylmedel
marknasonlosangeles.con
sjukanmälan partille kommun
mercedes amg

Rådsbeslut gällande skydd av kritisk infrastruktur Fakta-PM

Lär dig hur vi  Specialist inom säkerhet och brandlarm för kritisk infrastruktur, fastighet, Fastighetsägare har många gånger en stor bredd vad det gäller sitt bestånd, från​  på olika sätt utnyttjar infrastrukturer, exempelvis el- och telekablar och vägar. Vad som är samhällsviktigt kan variera i olika situationer beroende på vilken hur man identifierar samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden samt​  5 dec. 2019 — i Finlands kritiska infrastruktur och inom andra strategiska områden har Det varierar självfallet vad som är aktuellt ur underrättelsesynpunkt,  9 mars 2015 — Regulatoriska standarder för kritisk infrastruktur uppdateras i en allt snabbare takt och det finns idag en osäkerhet vad dessa regler och  5 sep. 2017 — NIS-direktivet ställer krav på att leverantörer av samhällskritisk infrastruktur har tillräcklig informationssäkerhet.