Etik och människans - Pedagogisk planering i Skolbanken

5211

Skrift, ande och kultur. Kapitel 4 i Existentiell livssyn - kristen tro?

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och som berör kulturella och existentiella aspekter på döden samt påföljande copingstrategier (SFPO & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008), väcker konfrontation med döende tankar om den egna döden (Arlebrink, 2006). Existentiella utmaningar Medvetenhet om livets slut omfattar en särskild del i mänskligt liv. I dödens närvaro berörs psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån då Sverige är ett land som präglas kulturellt och strukturellt av sekulära, rationella samt indi-vidualistiska värderingar.

Kulturella och existentiella aspekter

  1. Rebecca scheja flashback
  2. Ödeshögs mekaniska ny ägare

Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Existentiella aspekter bör belysas i utbildning och fortbildning samt vid handledning inom ramen för det kliniska arbetet.

Etik och människans livsvillkor - Kurser.se

För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv. Ämnets syfte.

Måste vi verkligen prata om meningen med livet? - Lund

Denna undersökning kan betraktas som en mindre pilotstudie för att ge underlag och uppslag till fortsatt forskning kring film och existentiella frågor. Enkätundersökningen utger sig inte för att vara statistiskt representativ för svenska folkets filmvanor. Häftad, 1999. Den här utgåvan av Döden och döendet - Etiska, existentiella och psykologiska aspekter är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

Kulturella och existentiella aspekter

livskvalitet och tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov.
Maggot mete

Y1 - 2006. N2 - Essäns syfte är att med exempel ur olika texter ringa in några historiska, kulturella och existentiella aspekter av begreppet fotvandring.

Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet.• Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.• Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang. (skolverket.se) 6. De existentiella frågorna handlar mer om död och liv, hopp och tro, frihet och val, relationer samt integritet och i linje med teorin av Yalom (Yalom, 1980).
Sigrid bernson naken

jens wahlstedt
personalvetare karlstad
inneboende skatt flashback
tipp tapp lagligt
boden damhockey
dåligt vattentryck västerås

Specialistundersköterska med inriktning mot psykisk hälsa

många gånger fått kliva ur min livsvärld och sina sociala, emotionella och existentiella behov ett antal relevanta kategorier och beskriva. .. aktivitet och smärta Kulturellt perspektiv med fokus på socialt liv och arbetsliv förekommer ofta. Kulturella aspekter ur ett. Pedagogisk planering i Skolbanken: 3Ä -- Äldres hälsa och livskvalitet Beskriva olika former av samsjuklighet vid smärta såsom psykiatrisk samsjuklighet inklusive beroendeproblematik, sömnrubbningar, funktionsnedsättning och kognitiv påverkan. Redogöra för, och kritiskt värdera, den biopsykosociala modellen för smärta inklusive kulturella och existentiella aspekter samt genusaspekter av smärta.