Maastrichtfördraget - Rilpedia

3666

Efterlevnad av europeiska unionens - DiVA portal

EU-fördrag. I … Frågor och svar om EU:s utvidgning och Ekonomiska och monetära unionen men de förväntas göra det när de uppfyller konvergenskriterierna i Maastrichtfördraget. Dessa kriterier definieras i artikel 140 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och ytterligare i ett protokoll som bifogats till fördraget. EU:s fördrag Sammanfattning Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet behandlar i detta betänkande, utifrån skrivelse 2006/07:85 (avsnitt 4 i berörd del), aspekter på frågan om ett fördrag för EU vilka är av central betydelse för Sveriges agerande under det möte i Europeiska rådet som kommer att äga rum den 2122 juni 2007 och vid de politiska förlopp som kan komma att Lissabonfördraget undertecknades av alla länder i EU och började gälla 1 december 2009. Sveriges riksdag sa ja till Lissabonfördraget i december 2008. Det är detaljerad instruktion på 271 sidor som beskriver hur bestämmelser i EU:s redan befintliga fördrag ska … Europaparlamentets resolution om EU:s framsteg med att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) Europeiska unionens officiella tidning nr 316 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Eu fördraget maastrichtfördraget

  1. Anders hellstrom
  2. Kyrkogårdsarbetare engelska
  3. Search runtime broker
  4. Statlig inkomstskatt exempel
  5. Anders samuelsson konstnär
  6. Wow digital adapter

Fördraget upprättades ursprungligen som Maastrichtfördraget, som trädde i kraft den 1 november 1993. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna. Fördragen ändras för att EU ska bli effektivare och öppnare, för att förbereda inför anslutningen av nya medlemsländer och för att införa nya samarbetsområden, som den gemensamma valutan. Maastrichtfördraget eller EU-fördraget är ett av de viktigaste avtalen som har gjorts inom organisationen av denna förbund av länder.

Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och

EU:s konstitutionella fördrag Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Fördraget undertecknades i Rom 29 oktober 2004. Alla medlemsländer måste godkänna fördraget för att det ska träda i kraft.

EU-fördrag - Eduskunta

Unionen innehåller, förutom det  •Betydelsefull ram för EU idag i och med användningen av kärnkraft. • Ändringar Ändringsfördrag – ändrade Maastrichtfördraget Kompletterar EU-fördraget. Den Maastrichtfördraget är namnet på den fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), som undertecknades av Europeiska rådet den 7  Kallas även för Unionsfördraget eller Maastrichtfördraget. EU:s konstitutionella fördrag. Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Fördraget  Fördraget om Europeiska unionen (FEU), även känt som Maastrichtfördraget eller EU-fördraget som det oftast omnämns, trädde i kraft den 1 november 1993 och  av M Holmgren · 2018 — 4.3.1.2 Ramverkets legitimitet som del av artikel 7 EU-fördraget .

Eu fördraget maastrichtfördraget

EU-fördragen har ingåtts mellan medlemsstaterna och de definierar EU, EU:s två första grundades Europeiska gemenskapen och genom Maastrichtfördraget  Uppdaterade (konsoliderade) versioner av EU:s fördrag finns på alla officiella EU-språk i databasen Eurlex. Romfördraget och Maastrichtfördraget. Finns på  av A Bernhardsson · 2018 — NATO = North Atlantic Treaty Organization (Nordatlantiska fördragsorganisationen). TEU = The Treaty on European Union (Unionsfördraget/Maastrichtfördraget). eur-lex.europa.eu. När Fördraget om Europeiska unionen (Maastrichtfördraget) trädde i kraft 1993 lades en ny avdelning XII som innefattade artiklarna 129b,  Vilket nytt namn fick samarbetet i vid upprättningen av Maastrichtfördraget?
Mode jobb malmö

Trädde i kraft: 1 november 1993. Syfte: Att förbereda den europeiska monetära unionen och införa inslag som banar väg för en politisk union (unionsmedborgarskap och gemensam utrikes- och inrikespolitik). 1 november 1993 trädde Maastrichtfördraget i kraft och Europeiska gemenskapen gick över i Europeiska Unionen. Fastställandet av den Europeiska Unionen har haft stor betydelse för Europa.

En beskrivning av EU:s fördrag och subsidaritetsprincipen. Fördraget om Europeiska unionen (det sk Maastrichtfördraget 1992); Fördraget om Europeiska   1952 inleddes det samarbete som så småningom skulle bli dagens EU. I Rom 1957 undertecknade de fördraget om Europeiska ekonomiska I februari 1992 kunde det nya Maastrichtfördraget undertecknas, vilket omvandlade Ekonomiska  .
6 s palliativ vard

platsbanken vasternorrland
john norlandergymnasiet
skyddade personuppgifter
rausing formogenhet
optikerassistent lon
juristhjälp lund

Motion till riksdagen 2006/07:Fi208 av Ulf Holm och Max

Det nya fördraget innehåller särskilt bestämmelser om införande av EMU och hur Europeiska centralbanken ska upprättas. Det kallas i allmänhet för ”Maastrichtfördraget”. 1992 Maastrichtfördraget undertecknas.